Signalering van het Guillain-Barré syndroom bij kinderen in Nederland gebeurt in opdracht van de Werkgroep GBS bij kinderen. 

 

Praktische gang van zaken

  • U belt of e-mailt ons om te melden dat u een patiënt heeft die mee kan doen aan de studie (0107043824).
  • U informeert de patiënt en vraagt informed consent.
  • U vult de Case Record Form in via deze website (Online CRF).

 

Inclusiecriteria:

  • Patiënt is jonger dan 18 jaar.
  • Diagnose GBS (alle varianten mogelijk)
  • Follow-up van minstens 1 jaar is mogelijk