Wetenschappelijk onderzoek naar GBS bij kinderen

Wetenschappelijk onderzoek

Al meer dan 25 jaar heeft de GBS-onderzoeksgroep van het Erasmus MC een leidende rol in wetenschappelijk onderzoek naar het Guillain-Barré syndroom. In nauwe samenwerking met het immunologie laboratorium worden de biologische factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van GBS onderzocht. De werkzaamheid van IVIg is in meerdere randomised controlled trials aangetoond, maar het werkingsmechanisme is nog niet achterhaald. Voor de meeste studies werden kinderen geëxcludeerd, kinderen met GBS worden dan ook benaderd alsof het volwassen GBS patiënten zijn. Terwijl het onbekend is of dit wel juist is.

 

Lopende studies