Logo SID-GBS trial

Achtergrond

De meeste patiënten met GBS worden behandeld met één kuur immunoglobulinen. Ondanks deze behandeling, overlijdt 1-5%, houdt 10-20% van de (volwassen)patiënten moeite met lopen en heeft de meerderheid restverschijnselen. Voor een deel van de patiënten lijkt de huidige behandeling onvoldoende. Mogelijk verbetert een tweede IVIg kuur het herstel van deze patiënten. 

 

Doel van de studie

In de SID-GBS trial wordt onderzocht of GBS patiënten met een slechte prognose mogelijk baat hebben bij een tweede IVIg kuur.

 

Methode

Het is een placebo-gecontroleerd dubbelblinde studie. GBS patiënten die tenminste 12 jaar oud zijn kunnen worden geïncludeerd

 

Belasting voor de patiënt

Er is een minimale extra belasting voor de patiënt. Dit komt door de bloedafnames die in kader van het onderzoek worden verricht.

 

Voor meer informatie over SID-GBS trial of inclusie van een patiënt, klik hier.