IGOS-kids is onderdeel van de International GBS Outcome Study (IGOS). Bij IGOS-kids richten wij ons specifiek op kinderen.

 

Praktische gang van zaken

  • U belt ons om te melden dat u een patiënt heeft die mee kan doen aan IGOS-Kids (0107043824).
  • U informeert de patiënt en vraagt informed consent.
  • U vult de Case Record Form in via deze website (Online CRF).
  • U neemt bloed en liquor af en stuurt dit (op kamertemperatuur) naar ons laboratorium:

                                                                                                                 Kamer NB 1218

                                                                                                                 T.a.v. A. Tio/ W. van Rijs

                                                                                                                 Antw. num 5203

                         3000 VB Rotterdam

Inclusiecriteria:

  • Patiënt is jonger dan 18 jaar.
  • Diagnose GBS (alle varianten mogelijk)
  • Follow-up van minstens 1 jaar is mogelijk