Wetenschappelijk onderzoek naar GBS

Al jaren vindt er in het Erasmus MC onderzoek plaats naar het Guillain-Barré syndroom. Door het verzamelen van patiëntgegevens, bloed en hersenvocht van patiënten met GBS, zijn er in het verleden al grote doorbraken bereikt in het onderzoek naar het Guillain-Barré syndroom. Zo is in het Erasmus MC het medicijn ontdekt dat tegenwoordig als behandeling gebruikt wordt bij GBS. Bij kinderen met GBS zijn helaas nog veel aspecten onduidelijk of kunnen verbeterd worden. Dit kan alleen verbeteren worden door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

 

Momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar GBS in Nederland. Als u of uw kind GBS heeft doorgemaakt is het goed mogelijk dat u bent benaderd voor één van deze studies.

 

 

Een aandoening die erg lijkt op GBS is Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP). Dit is een aandoening waarbij mensen net als bij GBS een ontsteking krijgen van de zenuwen wat leidt tot krachtsverlies en gevoelsstoornissen van de armen en benen. Waar patiënten met GBS vaak maar één periode hebben met klachten, hebben patiënten met CIDP herhaaldelijke periodes met klachten. Dit kan jaren aanhouden. Ook CIDP kan op de kinderleeftijd voorkomen. Om meer te leren over CIDP en de zorg voor patiënten met CIDP te verbeteren is de International CIDP Outcome Study gestart. Deze studie is tot stand gekomen door de samenwerking van het AMC, UMCU en het Erasmus MC.