GBS bij kinderen op de IC

Achtergrond

Ongeveer een kwart van de kinderen die GBS doormaken, moet beademd worden. De ademhalingsspieren zijn dan zo verzwakt dat een kind niet meer in staat is zelfstandig te ademen. Als een kind met GBS beademd moet worden zal deze opgenomen worden op een kinder intensive care. Een kinder intensive care is niet in ieder ziekenhuis aanwezig. Alleen de grote medische centra hebben een kinder intensive care. 

 

Doel van de studie

Hoofddoel van de studie is de kinderen die beademingsbehoeftig zullen worden vroeg herkennen, zodat deze patiënten overgeplaatst kunnen worden naar een ziekenhuis met een kinder intensive care. Verder willen we onderzoeken hoe het ziektebeloop is bij deze patiënten, ook willen we weten of en wat voor soort complicaties zij krijgen tijdens de ziekenhuisopname. Complicaties zijn problemen die ontstaan tijdens of al gevolg van een behandeling. Tot slot willen we ook graag weten of deze kinderen die ernstig zijn aangedaan door de GBS net zo goed herstellen als de kinderen die milder zijn aangedaan.

 

Methode

Alle kinder intensive cares in Nederland werken samen om zo de zorg voor de meest zieke kinderen in Nederland te verbeteren. Zij vormen de organisatie: Stichting Kinder Intensive Care (SKIC). Via de SKIC is het mogelijke alle kinderen die met GBS op een kinder intensive care worden opgenomen te registreren en te vervolgen. Van deze kinderen zal informatie over het ziektebeloop en complicaties worden verzameld. Ook willen we bij deze kinderen de werking van de behandeling onderzoeken. 

Al deze informatie zal worden verzameld en zal anoniem in een database worden ingevuld. Met deze verzamelde gegevens kan wetenschappelijk onderzoek verricht worden.

 

Patiënt

Deelname aan het onderzoek zal geen extra belasting voor het kind zijn. Eventuele extra bloedafnames zullen tegelijk worden verricht met een geplande bloedafname in het kader van normale patiëntenzorg.